Počty sexuálních partnerů

Mnoho mužů si myslí, že za svůj život intimně poznali málo žen. A další skupina mužů poznala sice žen dost, ale museli si je zaplatit. Muži se zkrátka mezi sebou v počtu žen poměřují. Čím více žen, tím větší svůdník. Ale u žen nám platí trochu jiné přirovnání. Čím více mužů, tím větší…

Co se počtu sexuálních partnerů týče, existují v České republice poměrně značné rozdíly mezi jednotlivými muži i mezi muži a ženami. V naší republice, i když tomu lze pouze stěží uvěřit, je desetina všech mužů (10 %) monogamních, tj. měli pouze jednu partnerku. Co je však zajímavější, u žen je to dokonce více než pětina (přesně 21,7 %). Ve výzkumu počtu sexuální partnerů to bylo dokonce u žen nejvyšší číslo. Podívejme se na následující tabulku, kde jsou uvedeny počty sexuálních partnerů u obou pohlaví v procentech.

Všimněte si, že u mužů převažují vyšší čísla v kategoriích s vyšším počtem partnerů, zatímco ženy přiznávají méně sexuálních partnerů. Tato nerovnováha se značně projevila v průměrných hodnotách. Muži mají za život zaokrouhleně 10 sexuálních partnerů, ženy 6.

Tato nerovnost, která působí až nesmyslným dojmem, má několik vysvětlení.

Tím prvním je rozdílnost sexuálního chování u obou pohlaví. Muži jsou více ochotni za sexem cestovat a mít náhodné známosti (což potvrdila další část průzkumu). Druhým vysvětlením je fakt, že některé ženy pracují jako prostitutky. Tyto ženy, které v drtivé většině případů spadají do kategorie „31 a více“ zvyšují počty sexuální partnerů u mužů. Zkušenosti s náhodnou sexuální partnerkou při tom přiznává 58 % mužů. Třetím vysvětlením je fakt, který jsem již okrajově zmiňoval v úvodu článku. Muži mají obecně tendenci zvyšovat počet svých sexuálních parterů, ženy naopak snižovat.

Náhodní sexuální partneři

Celkem 58 % mužů a 37 % žen přiznává, že během svého života měli někdy styk s náhodným partnerem.

Tito muži mají nejčastěji dvě (23 %) nebo jednu (20 %) náhodnou partnerku. Neobvyklé nejsou ale ani krajní hodnoty. Více než 15 % mužů z těch, kteří měli styk s náhodnou partnerkou, spadá do kategorie „11 a více“ náhodných partnerek. V těsném závěsu (14 %) je kategorie 6-10 náhodných partnerek.

Ženy nejčastěji uvádí jednoho (32 %) či dva (25 %) náhodné partnery. Vysoké hodnoty jsou u žen však také zastoupeny, přibližně 14 % žen uvedlo, že mělo styk s jedenácti či více partnery. 6-10 náhodných partnerů uvedlo 11 % žen.

Zajímavé je, že někteří autoři odborných publikací zjistili jevy, které přispívají ke zvyšování počtu náhodných partnerů. Mezi tyto jevy patří například kouření, konzumace alkoholu, rozvod rodičů, sexuální zneužívání v dětství, politický liberalismus či ateismus (ve smyslu nevíra v boha).

Srovnání a výklad

Pokud bychom srovnali naši republiku s ostatními státy, zjistíme, že naše ženy uvádějí v průměru vyšší počet sexuálních partnerů než ženy v západních státech. Rovněž je u nás přibližně poloviční počet trvale monogamních mužů i žen.

Češi jsou v oblasti sexu zkrátka liberálnější. Nelze však říci, že je to trend pouze posledních let, jak se často uvádí. Zvýšený počet sexuálních partnerů oproti západním státům je pravděpodobně jedním z důsledků vlivu komunismu, potlačování církve a nízké informovanosti obyvatel o rizicích pohlavního styku v minulých letech.

 

Komentáře