Změňte své návyky

Ať se nám to líbí nebo ne, my všichni máme ve svém životě určité zažité stereotypy, naše zvyky. Jsou to věci (projevy chování, řeč těla, osobní rituály, různé činnosti, apod.), které máme zakořeněné ve svém podvědomí a vykonáváme je zcela automaticky, aniž bychom nad nimi museli přemýšlet. Každý člověk má své zvyky. Jde o to, jaké jsou.

Máte "správné" zvyky? 

U zvyků rozlišujeme tři kategorie – dobré zvyky, neutrální zvyky (ty nikomu nevadí, ale zároveň z nich nemáte ani žádný prospěch) a špatné zvyky (zlozvyky). Tyto zvyky jsme si vypěstovali buď v raném mládí, během puberty a nebo díky nějaké změně v našem životě. Často také přejímáme zvyky od jiných lidí. Pokud se pohybujete v určitém okruhu lidí, dřív nebo později se jim začnete přizpůsobovat. Začnete je napodobovat řečí těla, způsobem mluvení atd. Podle druhu a síly vaší osobnosti si ponecháte více či méně svého originálního Já, ale některé věci převezmete od lidí, se kterými se stýkáte nejčastěji. Zpočátku je to rodina, poté spolužáci, spolupracovníci, vaši nejbližší známí. A stejně tak i lidé kolem vás se tímto způsobem přizpůsobují vám. Z tohoto pohledu, pokud jste inspirující a úspěšný člověk, můžete lidi ve vašem nejbližším okolí velmi obohatit. A naopak, 

pokud znáte nějakého inspirujícího a úspěšného člověka, snažte se s ním trávit co nejvíce času (ale v rámci zdravých mezí, jinak by z toho mohl být soudní zákaz). Pokud naopak znáte někoho, kdo vás obohacuje výhradně negativně, rozhodně máte právo omezit s takovýmto člověkem styk.

Člověk má ale také spousty zvyků, které si vytvořil sám, např. svým životním stylem, druhem práce atd. Někdo si může kousat nehty, když se dívá na zápas svého oblíbeného týmu v televizi, někdo si neustále hraje s prstýnkem a někdo se neustále mračí. Ano, i to, jestli se mračíme nebo usmíváme, je do jisté míry také zvyk. Stejně tak způsob, jakým oslovujeme neznámou dívku, třeba časté olizování rtů z nervozity nebo obranná pozice řeči těla. Nebo jak reagujeme, když neznámá dívka osloví nás. I to se stává.

Je rozdíl mezi tím, když něco děláte zcela vědomě, a tím, když to děláte automaticky, ze zvyku. Vědomě děláme věci, protože si myslíme, že je to ten nejefektivnější způsob, jak danou věc udělat. Na druhou stranu zvyk je pro nás ten nejsnadnější způsob, jak danou věc udělat. Nad svými zvyky tedy vůbec nepřemýšlíme, protože je to zcela automatická činnosti nebo reakce. Máme ji pevně zakořeněnou v podvědomí, a proto při ní nemusíme myslet. A tady je občas kámen úrazu. Zvyk je vžitý, proto je snadný. Ne všechny zvyky nám však dobře slouží. Proč ale měnit něco, co je pro nás tak snadné? Takhle se podvědomí brání proti změnám. Pokud chcete přeprogramovat své podvědomé zvyky, budete muset na nějakou dobu vyvinout určitou vědomou aktivitu a ta nebude pohodlná. Záleží jen na vás, jak moc chcete dosáhnout změny. Pokud budete pokračovat v dělání toho, co jste vždycky dělali, dosáhnete pouze takových výsledků, kterých jste vždycky dosahovali. Někdo třeba namítne: „Ale tohle dělám už roky a nechci to měnit.“ Dobrá, tak to tedy neměňte. V tom případě si ale nemůžete stěžovat, že se ve vašem životě nic nového neděje. Je to prostý zákon příčiny a následku. 

Zamyslete se na chvíli nad svými zvyky. Dokážete přijít na nějaký, který vám příliš dobře neslouží? Nebo naopak vám přímo škodí? Někteří lidé mají zvyk, že si ve stresující situaci jdou zakouřit, přejí se nebo se napijí alkoholu. Otázkou je, zda-li vám to pomůže k překonání dané situace nebo je to jen návyk, který máte ve zvyku dělat. Občas je těžké se těchto zvyků vědomě zbavit, protože doslova „cítíte potřebu“ to takhle udělat. Jak se tedy zbavit takového špatného zvyku?

Důležité je si uvědomit, že zvyk je pouze a jen obyčejná činnost, která se vám zakořenila do podvědomí neustálým opakováním, až se z toho stalo něco zcela automatického. Tímto způsobem si tedy můžete vytvořit své vlastní pozitivní zvyky, chce to jen trpělivost a vědomou práci sám na sobě. Někde jsem kdysi četl, že aby se nám nějaká myšlenka opravdu vryla do podvědomí, musíme ji slyšet a zopakovat si ji 21x. Jde tedy o pouhé vědomé opakování těchto činností nebo reakcí tak dlouho, dokud je nezačnete dělat zcela automaticky, aniž byste nad nimi museli přemýšlet. Tímto si tedy vytvoříte dobrý zvyk, jaký vy sami chcete. Dobrý zvyk může být třeba to, že si každé ráno jdete na deset minut zaběhat. Nebo také to, že oslovíte atraktivní ženu, když ji vidíte. I toto je zvyk.

Zbavit se špatného zvyku obvykle vyžaduje trochu víc trpělivosti a přemáhání. Prvním a nejdůležitějším krokem je uvědomit si svůj špatný návyk. Pokud máte sami problém identifikovat nějaký svůj špatný návyk, nebojte se zeptat kamaráda. Pokud třeba děláte při komunikaci s lidmi určitá gesta, která nepůsobí zrovna příjemně, nejlépe si to uvědomíte, když vás na to někdo upozorní. Nebojte se tedy zeptat. Pak už si jen musíte vytvořit vědomé vnímání tohoto automatismu. Musíte se na svůj špatný zvyk soustředit a kdykoli se přistihnete, že jej provádíte, plácněte se třeba přes ruku nebo si několikrát po sobě zopakujte: „Ovládl jsem tento svůj zlozvyk a zbavil jsem se ho.“ Chce to velkou míru trpělivosti a mnohdy i přemáhání, ale touto vědomou kontrolou dosáhnete cíleného úspěchu.

Uvědomte si, čeho chcete dosáhnout a co je pro to zapotřebí. A začněte to dělat každý den, dokud se z toho nestane návyk. Musíme se soustředit na vytváření nových návyků, které nám pomohou hnout se kupředu. Zvládnout své špatné návyky a vytvořit si dobré návyky má obrovský vliv na náš život. Jednoduše ho přetvoří do lepší podoby. Pamatujte, velké věci vznikají z malých detailů.

Komentáře