Stres a relaxace

V dnešní moderní a uspěchané době je čím dál tím víc případů, kdy lidé díky stresu z náročné práce, sociálnímu tlaku společnosti a rychlému životnímu stylu ztrácí energii a mnohdy si i způsobují zdravotní potíže, vyvolané právě oním stresem. Co to je stres, co může způsobit a jak jej efektivně odbourávat? Přesně tohle si povíme v tomto článku.

Umíte zvládat stres? 

Stresový faktor je jedním z hlavních příčin moderních civilizačních chorob, protože se ho mnohdy snažíme potlačovat. Tím ho odsouváme do svého podvědomí, kde může udělat daleko víc škody. Působením stresového činitele se organizmus připravuje na dvě reakce – buď na boj, nebo na útěk. Náš organizmus reaguje stejně v jakékoliv stresové situaci, bez ohledu na to, jestli je příčina fyzická či psychická, osobní či pracovní, jestli je to přímé ohrožení života nebo se jen chystáme oslovit neznámou ženu.

Každý organizmus se přizpůsobuje stresu ve třech fázích: poplach, rezistence a ztráta rezistence (vyčerpání).

V první fázi (poplach) a ve druhé fázi (rezistence) náš organizmus vylučuje různé hormony, které připravují tělo na boj nebo na útěk (zrychlí se metabolizmus, stoupá teplota, zrychluje se dýchání, apod.) a zároveň hormony, které mají ustálit takto vzniklý vypjatý stav organizmu. V těle se působením určitých hormonů rozvíjí nespecifický zánět, na což reagují další uvolněné hormony, které mají zánět potlačit. Pokud však člověk není schopen v těchto dvou fázích stres zvládnout, nastává třetí fáze (vyčerpání), která se může projevovat třemi způsoby:

 • metabolizmus se vyrovná a člověk se uzdraví
 • vzniká stav chronického zánětu různých orgánů (žaludku, střev, kloubů, apod.)
 • dochází k celkovému oslabení, které se projevuje dlouhodobou únavou a nedostatkem energie

Je tedy nutné umět se vypořádat se stresem, jinak si člověk může přivodit velmi nepříjemné zdravotní problémy. Pokud se stresové situaci postavíte a zvítězíte nad ní, zaplaví vás vlna euforie a vy můžete jít klidně dál. Svůj boj jste vyhráli. Pokud však utečete nebo stres potlačíte, je nutné se s ním vypořádat pomocí relaxace. Ta je dvojího typu: fyzická a klidová.

Fyzická relaxace

Potřebujete si najít fyzickou aktivitu, která vás baví. Nejlépe sportovní aktivitu, které se budete věnovat alespoň 2x týdně po dobu jedné hodiny. Můžete jít do tělocvičny, zahrát si fotbal, nebo si jen zaběhat. Důležité je, aby vás tato aktivita bavila. Pokud je sport vaší prací, rozhodně nejste výjimka. Jakékoli sportovní utkání nebo závod totiž není relaxace, ale je to stres. Pokud se musíte soustředit na předvedený výkon a nejste při fyzické aktivitě uvolnění, je to vždy stres. Proto by si i sportovci měli najít čas na relaxační fyzickou aktivitu, při které jim půjde jen a jen o zábavu a dobrý pocit.

Klidová relaxace

Klidová relaxace znamená, že „vypneme mozek“. Není to ani sezení doma u televize, ani návštěva kina, ani čtení knihy. Metod a způsobů klidové relaxace je mnoho. Meditace, jóga, využívání alfa-hladiny, relaxační hudba, atd. Vyberte si, co vám nejlépe vyhovuje, u čeho se vy sami cítíte příjemně. Mnohé z těchto metod je však nutné naučit se pod vedením zkušeného trenéra. Nyní zmíním dvě základní techniky, které můžete zvládnout naprosto sami.

Tou první je hluboké dýchání. Při této metodě sedíme na židli, oběma chodidly se opíráme o podlahu. Co nejpomaleji a zároveň co nejhlouběji se nadechujeme nosem do hrudníku i do břicha tak, abychom naplnili celou kapacitu plic. Poté otevřeme lehce ústa a necháme co nejpomaleji vzduch unikat ústy ven. Co nejpomaleji vydechujeme. Vyprázdníme obsah plic a učiníme tak znovu co nejpomaleji a nejhlouběji. Tento cyklus opakujeme zpočátku 3x, později až 5x. Veškerou pozornost své mysli při cvičení musíme soustředit jen a jen na dýchání. Tuto metodu můžeme použít po stresové situaci a také před očekávanou stresovou situací – před zkouškou, před veřejným vystoupením, před jednáním s nadřízeným, před schůzkou s atraktivní ženou atd.

Druhou technikou je navození alfa-hladiny pomocí relaxační hudby. Hladinou alfa nazýváme stav mozku mezi bdělým vědomím a spánkem. V tomto stavu nejlépe relaxujeme a – pokud se to naučíme – můžeme sami sebe programovat (autogenní trénink, autosugesce, atd.) Na tuto techniku si vyčleňte 15-20 minut. Relaxační hudba musí mít pomalé tempo, být vám příjemná a nesmí být zpívaná, tedy alespoň ne v jazyce, kterému rozumíte. Naším cílem je zabránit tvorbě myšlenek nebo je alespoň snížit na minimum. Hudbu si pusťte co nejslaběji, když jste sami v místnosti. Lehněte si na záda na rovnou podložku. Uvolněte se, povolte svaly, zavřete oči a soustřeďte se na poslouchání hudby. Budou vás napadat různé myšlenky a vaším úkolem je nechat myšlenky volně probíhat a nezabývat se jimi. Soustřeďte se jen na hudbu.

Pokud se tohle naučíte, můžete časem přidat vlastní představu, že jste na nějakém krásném místě v přírodě, někde na trávě, kde vám je příjemně, a představit si sebe sama šťastného a plného radosti, jak běháte po trávě. Tato představa má ohromné uzdravující účinky po fyzické i psychické stránce. Musíte se jen naučit onu radost procítit.

Udělejte si z této relaxace zvyk. Fyzická relaxace stačí 2x – 3x týdně, klidově potřebujete relaxovat každý den. Neboť k čemu vám budou profesní či balící úspěchy, když budete mít vinou stresu chatrné zdraví?

Komentáře

Poděkování
 od autora Schuma

  Konečně mi někdo pořádně, správně a uceleně vysvětlil relaxaci hlubokým dýcháním! Sám jsem pořád dělal chybu v tom, že jsem vydechoval nosem.
  Také musím souhlasit, že balení taktéž často leze na nervy (a tím i na zdraví), a proto je potřeba se umět zrelaxovat.
  Proto vřelé díky za tento článek! Je dobré, že se i tímto zde zabýváte, protože to rovněž přispívá ke komplexnosti vašeho výkladu.

  Reaguj na tento komentář