Řeč těla (28) - Jak mluvit

Během hovoru se ženou je velmi důležité umět ovládat svůj hlas. I když každá žena upřednostňuje jiné formy mluveného projevu, obecně se upřednostňují určité hlasové vlastnosti více než jiné.

Umíte se dobře vyjadřovat? 

Seznam nejdůležitějších zásad

Tato pravidla vyzkoušíte v terénu velice jednoduše. Oslovte deset skupin silným hlasem, dělejte při mluvení pauzy, a potom zkuste oslovit deset dalších skupin potichu a melte bez přestávek. Všimnete si ohromného rozdílu v jejich reakcích. Bojiště nelže.

Inspirováno: Carlos Xuma – The Seduction Method

Článek vyšel původně 25. 1. 2009 pod názvem "Jak správně mluvit". V rámci sjednocování obsahu webu byl zkorigován a zařazen do seriálu "Řeč těla".

Komentáře