Jak nás ovlivňuje výchova?

Znáte ty kluky, kterým nedělá absolutně žádný problém bavit se s dívkami? Nebo naopak ty, které se dívkám vyhýbají jako čert kříži? Víte, čím to je? Výchovou v dětství.

V každém z nás je zastoupen mužský a ženský element. Pokud jsou ve vzájemné rovnováze, je vše v pořádku. Jakmile však jeden element není při výchově rozvíjen, nastává problém, který může pro daného jedince znamenat obrovskou překážku v jeho svádění. Klasickým příkladem je výchova dětí v neúplných rodinách.

Již Freud poznal, že v rodinách jsou vazby mezi dětmi a jejich rodiči. Jeho teorie se bohužel věnovala především sexuální stránce této problematiky. Položil však základy tím, že poznal vazbu mezi opačným pohlavím, tedy vazbu mezi dívkou a otcem či hochem a matkou. Pamatujete pojmy jako kastrační komplex či závist penisu?

Nyní se však dostáváme k závažné problematice. Vyrůstání bez jednoho z rodičů dítě v každém případě poznamená.

Pokud chybí rodič opačného pohlaví, je to ještě o dost horší. Dítěti se nevštěpí vzorce uvažování a chování druhého pohlaví, takže mu pohlaví nebude rozumět. Navíc, pokud je rodič zahořklý, může podvědomě dítěti vštěpit averzi k opačnému pohlaví.

Problémy hochů

Nejhorším případem je, když u hocha není zastoupena matka (je tedy vychováván otcem). Pokud se dítě nestýká s jinými ženami, nebude jim v životě rozumět. Podle toho, co mu otec o ženách vykládá, se jich může buď bát (otec dítěti tvrdí, jak mu ženy ublížily) nebo bude mít tendenci ženám ubližovat (jsou to mrchy a nezaslouží si jiné chování). Až tito muži vyrostou, nepochopí, proč ženy vyjadřují emoce, proč nemluví přímo apod.Naopak budou upnutí na své kamarády. Budou mít velké problémy nalézt si partnerku. Když se jim to podaří, tak se k ní postupem času začnou chovat tak, jak jim to otec nevědomě vštípil. V konečném důsledku tato výchova může velmi snadno vést opět k rozvratu celého vztahu.

Když je malý hoch vychován matkou, bude ženské mluvě rozumět až příliš. V jeho chování však není plnou měrou obsažen mužský element, což může především v raném věku vést k tomu, že se stane ve společnosti ostatních dětí terčem šikany (bude to slaboch). Nebude mu dělat problémy navazovat vztahy se ženami, avšak naprostá většina z nich skončí pouze kamarádstvím. Takovýto hoch bude mít problémy ve vztazích. Již od mala od matky slýchával, jak jsou ženy zranitelné apod. Proto jakmile si nějakou najde, nebude mu dělat žádný problém starat se o ni. Bude za ní všude platit, nosit kytky na rande, bude „příliš hodný.“ Jeho matka mu samozřejmě vštěpila, že sex je ve vztahu nedůležitý. Proto s ním bude mít problémy. V krajních případech může dokonce zastávat názor, že sex ženám ubližuje. Puberta u něj bude velmi nevýrazná. Bude mít vždy více problémů než jeho vrstevníci. Zatímco všichni chodí do hospody a baví se, on nejde, protože má povinnosti. To je typický znak muže, který byl vychován matkou.

Problémy dívek

Nejhorší je opět případ, je-li dívka vychovávána matkou. Opět nebude příliš rozumět opačnému pohlaví. Nebude umět navazovat vztahy, stane se přirozeně submisivní. Muže bude považovat za hulváty, kteří se neumějí vyjadřovat. Proto bude podvědomě hledat spíše zženštilé typy (muže vychované pouze matkou). Bude snadno urážlivá, plačtivá. Analogicky přejímá matčin postoj k mužům a ke vztahům. Sečteno a podtrženo, zkuste s takovou ženou chodit. Většina mužů z toho rychle vycouvá.

U dívek vychovaných otcem takový problém nenastává. Budou mužům rozumět a chápat je. Často vyhledávají jejich společnost. Co se týče sexu, tak budou hodně otevřené. Většina z nich zahájí sexuální život brzo a budou velmi přístupné. Poznáte je tak, že jsou to typické party girl. A navíc, když se opijí, tak u nich má šanci každý.

Shrnutí

Výchova pouze jedním z rodičů vás určitě poznamená. Nejvíce se s problémy ozývají muži vychovaní matkou, kteří jsou příliš hodní. Nedokážou sbalit holku, neboť ji považují za něco úžasného, něco svatého. Lze je rozdělit do dvou skupin. Na ty, které mají mnoho kamarádek a na ty, které se bojí ženu pouze oslovit.

V obou případech jde však o muže velmi samostatné, kteří ženám dají téměř vše, co mohou. Jsou velmi vyspělí a chovají se příliš rozumně. Většinu dívek v jejich věku právě proto nebaví. Mají vždy hodně práce a nesnášejí marnění času. Jejich svádění je velmi nevýrazné. Bojí se až příliš neúspěchu. Trénink je jejich jediné východisko z celé situace.

Komentáře