Žena a orgasmus

Když je muž nějakou dobu ve vztahu, všimne si rozporů mezi tím, co žena říká, a co skutečně chce. Jedním z takových rozporů je postoj ženy k orgasmu. Ženy často potlačují svoji sexualitu jako něco nečistého, a proto orgasmus na vědomé úrovni odmítají. Ale pokud ji dostatečně vzrušíte, začne vám sama dávat ruku do svého klína.

Žena je tvor sexuální. Většina žen má na sex chuť minimálně několikrát měsíčně. Přesto si mnoho hodných hochů v pubertě myslí, že sex ženě dokonce ubližuje. A co hůř, u některých mužů tento postoj přetrvává i v dospělosti. Zapomeňte na tuto mystifikaci, která vás pouze omezuje ve vlastním rozletu. Ano, některé ženy styk bolí. Ano, některé ženy styk odmítají. Ale většina žen ho nejenom chce, ale v rámci svého psychického zdraví i potřebuje.

Vypozoroval jsem u žen zajímavou věc, která pouze dokazuje to, co jsem napsal výše. Žena po orgasmu se chová úplně jinak, než žena před orgasmem. Rozdílů jsem nalezl hned několik.

1. Žena po orgasmu pozitivněji vnímá své tělo

Ztrácí před vámi stud ze svých (často neviditelných) tukových zásob. Nebojí se ukázat, co jí dělá dobře. Toho můžete využít, když s ní po odeznění slastného pocitu orgasmus rozeberete. Stačí se jí zeptat, co se jí líbilo a co ne.

2. Žena po orgasmu je přítulnější a uvolněnější

Jestliže vám před stykem něco vyčítala, teď nad čím většinou jen mávne rukou a hodí to za hlavu. Alespoň do té doby, než zase bude potřebovat „zklidnit“. Endorfiny, které se během orgasmu v její hlavě uvolnily, nyní pracují naplno. Proto mnoho žen považuje styk za výborné ukončení hádky. To zlé není zapomenuto, ale nikomu se na to nechce myslet.

3. Žena po orgasmu se snadněji nechá přesvědčit

Potřebovali jste k něčemu její souhlas? Tak teď máte výbornou příležitost. Pokud to není vyloženě v rozporu s jejím přesvědčením, pravděpodobně váš návrh přijme.

Další účinky

Po orgasmu se ženě najednou zdají její starosti malicherné. Je to pro ni odpočinek a únik od všedních problémů. Je ve větší psychické pohodě, přestává cítit své bolístky a další neduhy. Na druhou stranu je také zpravidla unavenější a dostane hlad.

O mužích v podstatě platí to samé. Pokud umíte svůj styk se ženou prožívat, můžete u sebe pozorovat některé či dokonce všechny z popsaných účinků.

Psychický blok

Jak jsem zmínil v začátku článku, ženy často mívají psychický blok, který jim nedovoluje naplno prožívat jejich sexualitu. Mohou vás přesvědčovat o tom, že orgasmus nepotřebují. Nejčastěji jsem se s takovým postojem setkal u mladších žen, které neměly více jak jednoho sexuálního partnera, ale může vám to tvrdit i zkušenější žena.

Neposlouchejte je. Orgasmus pro ženu je většinou stejně důležitý jako orgasmus pro muže. Když vám bude tvrdit opak, přesvědčte ji v posteli. 
Líbilo 

Komentáře