Jak je u vás oblíbený orální sex?

V únoru 2008 proběhla na našich stránkách anketa týkající se obliby orálního sexu. Jaké závěry přinesla? Dozvíte se to v tomto článku.

Orální sex ve většině světa oblíbený a ani Česká republika není výjimkou. Svým hlasováním jste to dokázali. Jak přesně dopadly výsledky?

Naprostá většina (88 %) mužů uvedla, že má ráda orální sex jak aktivně, tak pasivně. 5 % mužů preferuje pouze aktivní roli, 4 % pouze pasivní roli a zbývající 3 % mužů nemají orální sex v lásce vůbec.

U žen byla situace odlišná. Pouze 69 % žen uvedlo, že má ráda orální sex aktivně i pasivně. 6 % preferuje pouze aktivní roli, 14 % pouze pasivní roli a 11 % žen nemá v oblibě orální sex. Následující graf dokresluje naměřené hodnoty.

Přestože náš průzkum není vzhledem k nastaveným podmínkám reprezentativní, jeho výsledky se shodují s všeobecným tvrzením, že ženy mají orální sex méně v oblibě než muži. Zajímavostí je, že u obliby aktivní role se muži i ženy v podstatě shodli.

U pasivní role jsou ženy ve výrazné převaze. Souvisí to s tím, že muži považují ženské přirození za sexuálně přitažlivé a jeho stimulace je pro většinu z nich požitkem. U žen toto tvrzení platí v menší míře. Nejspíše je to dáno tím, že se žena při aktivní roli mnohdy partnerovým přirozením dusí, což rozhodně není nepříjemnější pocit. Dalším z důvodů, proč ženy nemusí mít rády aktivní roli je skutečnost, že někteří muži o své pohlaví příliš po hygienické stránce nedbají. Nebo na to máte ženy jiný názor? Podělte se o něj v komentářích.

Lidé, kteří nemají orální sex v oblibě, vůči němu nejspíše mají předsudky nebo se jim při představě vykonávání této činnosti dělá nevolno. Osobně se domnívám, že je to velká škoda. Nenásilně a správně provedený orální sex se stává značným požitkem jako pro pasivního, tak pro aktivního partnera.

Komentáře