Vymezte si hranice

Během vztahu se ženou námi v různých obdobích zmítají různé pocity. Někdy se nám zdá, že nás partnerka až příliš svazuje, jindy cítíme až moc volnosti. Obojí se nám moc nelíbí, ale pokud tyto pocity trvají pouze několik dní, nic se neděje. Problém nastává, jakmile je cítíme dlouhodobě.

Cítíte se příliš svázáni, nebo naopak?

Spokojený partnerský vztah je spojením dvou individuí. Dva lidé, kteří se sami dokážou o sebe postarat, si řekli, že jim spolu bude líp, než kdyby byli sami. Vzdávají se tedy části svobody a zároveň přenášejí část svých povinností, starostí, ale i radostí na partnera. To je zcela přirozený jev, ke kterému dochází, když se setkají dva psychicky i fyzicky vyspělí lidé. Nastává ale potíž s určením hranic.

Každý z nás si v sobě nese nějakou představu o partnerském svazku. Součástí této představy je i vymezení hranic vztahu s partnerkou. Můžeme to například formulovat jako odpovědi na tyto otázky:

Podobných otázek existuje nepřeberné množství a stejně tak na ně existuje obrovské množství odpovědí. U většiny z nic nemáme přímo jednu konkrétní, ale jsme schopni najít „snesitelné rozpětí“. Co je ale ještě zajímavější, ono rozpětí se bude měnit podle našeho rozpoložení.

Vaše přítelkyně má na tyto otázky taky své odpovědi, také si určuje hranice. Pro zdravý vztah je nezbytné, aby se vaše vzájemné hranice z větší části překrývaly. Určitě nikdy nebudou zcela totožné, ale to vůbec nevadí. Během prvních měsíců vztahu mohou značně vybalancovat.

Vyhovuje mi nebo ne?

Na stanovených hranicích je nejhorší, že v podstatě neexistuje jejich univerzální stanovení. Ani psychologové se na jejich vymezení nedokázali shodnout, takže jen označili jako patologické krajní hodnoty. Nás proto nebude zajímat „ideální pozice“, ale spíše fakt, zda si s partnerkou v tomto směru vyhovujete.

Pokud máte tu správnou partnerku, většinu vztahu s ní se cítíte dobře. Možná si chybíte, možná se vám občas na ní něco nelíbí a tak se trochu pohádáte. Ale vždy je vám s ní nakonec dobře a jí s vámi takové. To je zdravý vztah.

Jak jsem již zmínil, naše hranice jsou variabilní. Můžete si je představit jako část přímky:

Uvnitř vašeho rozmezí je vám tedy s partnerkou dobře. Jakmile se ale přiblížíte k jednomu z okrajů, začnete ve vztahu cítit problém, a to přestože může být situace ještě mnohem horší, jak vidíme.

Konkrétně: Pokud se blížíte hranici blíže samostatnosti, pociťujete z její strany nezájem. Zdá se vám, že vám partnerka málo projevuje city, málo vám volá, tráví s vám málo času. Pokud jste na okraji blíže fixace, vztah vás naopak hodně dusí. Cítíte se nesvobodní, pod dohledem, myslíte si, že nic nemůžete a že bez ní by vám bylo lépe. Jakmile některá z těchto situací nastane, cítíte se špatně a máte snahu to změnit. Buď tedy začnete partnerku urgovat a ozývat se jí sám, nebo jí naopak odstrkovat. To vše ale trvá pouze dočasně. Pokud to děláte déle nebo dokonce je na tom váš vztah přímo založen, rozhodně nejde o normální stav.

Samozřejmě platí, že když se cítíte partnerkou příliš zanedbáváni nebo naopak dušeni, je nejlepší jí to šetrně sdělit. Když to neuděláte a začnete vyvíjet tlak určitým směrem, ona automaticky začne vyvíjet tlak opačný. A skončí to jak jinak než hádkou.

„Ty se mi vůbec nevěnuješ.“
„Nevěnuju se ti, protože už mi tím doprošováním lezeš na nervy.“
„Kdyby ses mi věnoval, tak se tě nedoprošuju.“
...

Vztahy a jejich umístění

Některé vztahy jsou dost specifické a jejich specifičnost se odráží právě na výše znázorněné přímce. Podíváme se konkrétně na dva případy, a to friends with benefits a vztah s mladou dívkou.

Friends with benefits

Abyste měli spokojený kamarádský vztah s výhodami, musíte si uvědomit, že oba partneři jsou velmi samostatní.

Z biologického hlediska takový vztah vyhovuje více mužům než ženám, a právě proto většina těchto vztahů postupně ztroskotá na tom, že se přes něj žena nepřenese. Jednoduše je tento vztah již z povahy mimo její hranice, takže jí dlouhodobě nevyhovuje.

Vztah s mladou dívkou

Zde je situace zcela opačná, vztah s mladou dívkou požaduje vyšší míru fixace. Na začátku článku jsem výslovně uvedl, že partnerský vztah je spojením dvou individuí, které se dokážou o sebe postarat. U mladé dívky tomu tak úplně není. Proto bude na muže více fixovaná.

Vztah s mladou dívkou zpravidla přináší spoustu vášně, ale zároveň i spoustu hádek. Ty plynou z toho, že dívka je ochotna vzdát se na začátku vztahu více osobní svobody, na druhou stranu ale to samé považuje od muže. Zde ale hodně záleží na tom, jak silné domácí zázemí dotyčná má. Pokud jí to doma neklape, může s vámi odejít a zcela se na vás upnout. Samozřejmě pouze dočasně.

Stále převládají tradiční role

V naší společnosti je stále patrné tradiční rozdělení rolí, které muže staví více k samostatnosti kvůli pracovnímu zaměření a ženy více k fixaci kvůli rodinnému životu. Proto budou tímto směrem ovlivněny naše preference.

Komentáře