Požadavky žen se mění s věkem

Každý člověk během svého života projde vývojem, který ovlivní mimo jiného i výběr partnera. To je také důvod, proč dlouhodobé vztahy končí většinou kolem čtvrtého roku své existence. Víte, jaké požadavky na muže má žena v průběhu svého života?

V jaké fázi jste vy?

Před samotným rozdělením upozorním čtenáře na fakt, že každá žena má své specifické požadavky na vztah. Vaším úkolem pro úspěšné balení je tyto požadavky nalézt. Přesto se však v závislosti na psychickém vývoji zmiňované nároky poměrně jasně mění.

Mladá dívka, která nepoznala vztah

V dnešní společnosti se toto týká holek kolem 13. roku života, případně může jít i o 15tileté a 16tileté dívky, výjimečně starší.

Hlavním cílem takové dívky je samozřejmě začít s někým chodit. Ideální je pro ni zkušenější (tedy ne nutně starší) pohledný kluk. Od vztahu očekává především zlepšení svého sociálního postavení. Lidově řečeno, ráda se se svým princem chlubí. Jakýkoli těsnější fyzický kontakt s partnerem je pro ni velmi vzrušivý.

Puberťačka se zkušenostmi

Do této kategorie spadají dívky, které již vztah prožily či prožívají, a zároveň ještě neztratily iluzi o světě.

V závislosti na sociální skupině, ve které se dívka pohybuje, může jít o ženy do 18 až 25, výjimečně starší.

Stále si hledají svého vysněného prince. Mají rády mužné a atraktivní jedince. Důležité je pro tyto dívky sebevědomé vystupování a opět sociální postavení muže ve skupině. Naopak je špatné, pokud je muž příliš upnutý, bojí se jít do nových věcí, případně každou situaci dlouho rozebírá. Tyto ženy mají rády akčnost. Nezáleží na tom, zda děláte dobré či špatné věci. Důležité je, že si za nimi stojíte. Od vztahu očekává především zábavu, částečně i pochopení.

Postpubertální období

Ženy v tomto období jsou již duševně vyspělé.Na rozdíl od puberťaček již mají smysl pro správnost, uvědomují si dopady svého jednání. Právě proto již přestávají být navenek tolik aktivní. Uvnitř nich to ale stále vře. Období končí touhou ženy po potomkovi.

Toto období nejlépe charakterizují dvě slova: Užívat si. Žena se nerada na někoho váže, spíše má touhu hledat něco nového. Právě v tomto období ženy nejvíce vyhledávají sex. Mají rády muže, kteří se odlišují od ostatních. Buď svým zevnějškem, nebo svým chováním. Zároveň hledají muže, kteří mají jasný životní cíl. Když takového muže nalezne, začne se usazovat.

Žena stále hledá sebevědomého alfa samce, avšak jeho posláním již není být chloubou ostatních. Jeho cílem je příprava na rodinný život. Ke konci období se již velmi znatelně projevuje touha usadit se. Žena nese každý rozchod velmi těžce, protože to pro ni znamená oddálení založení rodiny.

Touha po potomkovi

U většiny žen přichází tento zlom v životě před třicátým rokem života. Velmi záleží na tom, zda si v předcházejícím období nalezne partnera. Pokud ano, může toužit po potomkovi o mnoho dříve.

Opět dochází ke změně priorit u žen. Po oplodnění již nevyhledává alfa samce, ba naopak ji mohou odpuzovat. Raději má beta samce se smyslem pro zodpovědnost a rodinný život. Z toho plyne, že žena ztrácí zájem o sex a o vztahy na jednu noc. Chce jistotu. Přestává ji zajímat i partnerův vzhled (proto se zde velmi rády rodí pivní pupky).

Rodinné období

Po narození dítěte je sexuální život ženy utlumen. Sex se pro ni často stává nutným zlem. Období končí v momentě, kdy jsou děti částečně samostatné.

Žena chce muže, který je psychicky vyrovnaný, umí zabezpečit rodinu a postarat se o ženu i její děti. Do popředí se dostávají společné záliby. Jakmile děti trochu odrostou, sexuální apetit ženy se opět zvyšuje. Touží po velmi kvalitním méně častém sexu.

Po výchově dětí

Zde často dochází ke krizi osobnosti, neboť děti jsou již vychované, žena by si ráda užívala, avšak její tělo jí to tolik nedovolí. Hledá proto nový smysl života. Často ho nachází v práci.

Hledá muže se společnými zájmy. Při tom nezáleží na tom, jak muž vypadá. Důležité je, zda o sebe pečuje či nikoliv.

Shrnutí

Jak vidíte, život žen je velmi ovlivněn touhou po dítěti. Postupem času naprosto mění své hodnoty. Pokud chcete být úspěšní svůdci, zaměřte se především na ženy ve věku kolem dvaceti let. U nich máte téměř absolutní jistotu, že si chtějí užívat života plnými doušky.

Těm, kteří hledají ženu spíše pro trvalý vztah, doporučuji vybrat takovou kategorii žen, která je vám nejbližší. Nezapomeňte však, že morální hodnoty mužů se v závislosti na věku také mění.

Komentáře

Bravo!
 od autora Endrjů

    Pochopitelně, že je to taky individuální, ale je to vystihnuto velmi přesně.

    Reaguj na tento komentář