Svadeni.cz | Chybný postup při svádění ženy - Tlačíte přiliš na pilu (3) | Jak sbalit muže a ženu, E-shop, feromony, afrodisiaka
Shop

Chybný postup při svádění ženy - Tlačíte přiliš na pilu (3)

V prvních dvou dílech jsme si pověděli o tom, že při svádění ženy je nutné dodržet určité pořadí - určitý postup, jinak hrozí velká pravděpodobnost, že při svádění neuspějete. Dnes si povíme o třetí chybě při nedodržení postupu. Pokud budete příliš tlačit na pilu a přeskočíte druhou fázi sbližování, hrozí velké nebezpečí, že neuspějete.

Muž se ženou

Jak opravdu zaujmout (3)

 

Třetí chyba v zaměňování pořadí: Začít na začátku, ale přeskočit prostřední fázi

Každý začátek a konec má taky prostředek. V našem případě prostředek znamená vytvořit příjemnou atmosféru. Přijde také okamžik, který je vhodný k tomu, abyste dívku svedl (nebo jste se nechal svést). Ale ten přijde až po tom, co se žena ve vaší přítomnosti bude cítit příjemně.

Pokud začnete správně na začátku a s úspěchem ženu zaujmete, je nutné se vyhnout třem možným pastím.

§ Tou první je, že se Vám nepodaří ženě dokázat, že Vás na ní zajímá víc, než jen její fyzický vzhled. Příliš rychle tak vyjde najevo Váš zájem.

§ Za druhé se může stát, že podceníte důležitost prostřední fáze balení a přejdete rovnou k poslední.

§ Třetí pastí je, že se Vám nepodaří zamezit tomu, aby se situace vyvíjela příliš rychle. Každý, kdo chce ženu úspěšně svést, by si měl být vědom těchto tří možných chyb.

Tři pasti tedy jsou:

1. Nemáte dobrý důvod, abyste se o ženu zajímal
2. Neberete na vědomí to, že se žena musí cítit příjemně
3. Výčitky kupujícího

První past: Nemáte dobrý důvod, abyste se o ženu zajímal

Ženská krása může být pro muže tak opojná, že to může být jediná vlastnost, díky které o ženě přemýšlíme jako o potencionální partnerce. Ale nemůžeme dát najevo, že jste si ji vybrali jen kvůli jejímu vzhledu, protože pak nepůsobíme příliš důvěryhodně a připadáme jí stejní jako ostatní typičtí muži.

Z některých reakcí ženy můžete poznat, zda jste ji zaujal. Tyto ukazatele zájmu vás mohou informovat, kdy je vhodné přejít z první do druhé fáze. Avšak nesmíte to udělat, dokud si žena právem nezaslouží, abyste se i vy zajímal o ni!

To, že si všimnete, že se ženě líbíte, jednoduše není dostatečný důvod k tomu, abyste přeskočil druhý krok budování pocitu důvěry a přátelství a hned ji začal svádět. Navíc, když si žena všimne, že je Vás snadné svést, označí si Vás jen jako další zářez na jejím opasku a půjde dál hledat někoho, kdo pro ni znamená větší výzvu.

Několik příkladů ukazatelů zájmu:

§ Zeptá se vás, jak se jmenujete.

§ Sáhne na vás. Když řeknete: „Až tak intimně?" dotkne se vás znova.

§ Když vezmete její dlaně do svých a držíte je, tak se nebrání.

§ Směje se všem vašim vtipným poznámkám a dokonce i těm, které nejsou tak vtipné.

§ Když po ní chcete, aby vás kousla do krku, poslechne.

Ženu musíte nejprve podporovat v tom, aby dala najevo své vlastnosti, kterými byste mohl odůvodnit váš zájem o ni. Pokud se tak nestane, může předpokládat, že si jen hrajete s jejími city.

§ Bude si myslet, že jste bezcitný člověk, který využívá jejího zájmu k tomu, aby si mohl připsat další oběť na vrub.

§ Nebude mít dobrý pocit z toho, že se o vás zajímá a raději o vás brzy ztratí zájem.

§ Nebude vás považovat za důvěryhodného člověka a váš další rozhovor si vyloží jako pokus manipulovat s jejími city.

Prvním předpokladem pro to, stát se dobrým svůdcem je neodradit ženu hned na první pohled. Když se úspěšně vyvarujete této první chyby, můžete se přesunout k druhé fázi - navázání bližšího kontaktu.

Druhá past: Neberete na vědomí to, že se žena musí cítit příjemně

Když budete chtít ženu svést ještě před tím, než se s ní blíže spřátelíte, její zájem o vás vyprchá. Abychom se tomu vyhnuli, musíme se snažit, aby se žena v naší přítomnosti cítila příjemně a uvolněně, takže jí naše pokusy o svádění nebudou nepříjemné. Nepřecházejte z fáze sbližování k fázi svádění, dokud jste se dostatečně nesblížili.

Jak poznáte, že se žena cítí tak uvolněně, abyste mohl přejít ke svádění?

Žena je obvykle připravena na svádění po zhruba čtyřech až deseti hodinách vzájemného sbližování. Nikde není ale pevně dané pravidlo, které nám říká, kdy přijde ten vhodný okamžik.

Třetí past: Výčitky kupujícího

Výčitky kupujícího se objeví, když si člověk něco koupí jen na základě chvilkového pocitu a později toho nákupu lituje. Stejně tak to platí u žen, které se o vás zajímají a zajdou moc brzy příliš daleko. V tu chvíli sice uspokojí svou žádostivost a sexuální vzrušení, ale pak jen lituje toho, co provedla, a má z toho špatný pocit. Pro svou metaforickou podobu se tohle chování nazývá výčitky kupujícího.

Třetí chyba v zaměňování pořadí: Začít na začátku, ale přeskočit prostřední fázi

Každý začátek a konec má taky prostředek. V našem případě prostředek znamená vytvořit příjemnou atmosféru. Přijde také okamžik, který je vhodný k tomu, abyste dívku svedl (nebo jste se nechal svést). Ale ten přijde až po tom, co se žena ve vaší přítomnosti bude cítit příjemně.

Pokud začnete správně na začátku a s úspěchem ženu zaujmete, je nutné se vyhnout třem možným pastím.

§ Tou první je, že se Vám nepodaří ženě dokázat, že Vás na ní zajímá víc, než jen její fyzický vzhled. Příliš rychle tak vyjde najevo Váš zájem.

§ Za druhé se může stát, že podceníte důležitost prostřední fáze balení a přejdete rovnou k poslední.

§ Třetí pastí je, že se Vám nepodaří zamezit tomu, aby se situace vyvíjela příliš rychle. Každý, kdo chce ženu úspěšně svést, by si měl být vědom těchto tří možných chyb.

Tři pasti tedy jsou:

1. Nemáte dobrý důvod, abyste se o ženu zajímal
2. Neberete na vědomí to, že se žena musí cítit příjemně
3. Výčitky kupujícího

První past: Nemáte dobrý důvod, abyste se o ženu zajímal

Ženská krása může být pro muže tak opojná, že to může být jediná vlastnost, díky které o ženě přemýšlíme jako o potencionální partnerce. Ale nemůžeme dát najevo, že jste si ji vybrali jen kvůli jejímu vzhledu, protože pak nepůsobíme příliš důvěryhodně a připadáme jí stejní jako ostatní typičtí muži.

Z některých reakcí ženy můžete poznat, zda jste ji zaujal. Tyto ukazatele zájmu vás mohou informovat, kdy je vhodné přejít z první do druhé fáze. Avšak nesmíte to udělat, dokud si žena právem nezaslouží, abyste se i vy zajímal o ni!

To, že si všimnete, že se ženě líbíte, jednoduše není dostatečný důvod k tomu, abyste přeskočil druhý krok budování pocitu důvěry a přátelství a hned ji začal svádět. Navíc, když si žena všimne, že je Vás snadné svést, označí si Vás jen jako další zářez na jejím opasku a půjde dál hledat někoho, kdo pro ni znamená větší výzvu.

Několik příkladů ukazatelů zájmu:

§ Zeptá se vás, jak se jmenujete.

§ Sáhne na vás. Když řeknete: „Až tak intimně?" dotkne se vás znova.

§ Když vezmete její dlaně do svých a držíte je, tak se nebrání.

§ Směje se všem vašim vtipným poznámkám a dokonce i těm, které nejsou tak vtipné.

§ Když po ní chcete, aby vás kousla do krku, poslechne.

Ženu musíte nejprve podporovat v tom, aby dala najevo své vlastnosti, kterými byste mohl odůvodnit váš zájem o ni. Pokud se tak nestane, může předpokládat, že si jen hrajete s jejími city.

§ Bude si myslet, že jste bezcitný člověk, který využívá jejího zájmu k tomu, aby si mohl připsat další oběť na vrub.

§ Nebude mít dobrý pocit z toho, že se o vás zajímá a raději o vás brzy ztratí zájem.

§ Nebude vás považovat za důvěryhodného člověka a váš další rozhovor si vyloží jako pokus manipulovat s jejími city.

Prvním předpokladem pro to, stát se dobrým svůdcem je neodradit ženu hned na první pohled. Když se úspěšně vyvarujete této první chyby, můžete se přesunout k druhé fázi - navázání bližšího kontaktu.

Druhá past: Neberete na vědomí to, že se žena musí cítit příjemně

Když budete chtít ženu svést ještě před tím, než se s ní blíže spřátelíte, její zájem o vás vyprchá. Abychom se tomu vyhnuli, musíme se snažit, aby se žena v naší přítomnosti cítila příjemně a uvolněně, takže jí naše pokusy o svádění nebudou nepříjemné. Nepřecházejte z fáze sbližování k fázi svádění, dokud jste se dostatečně nesblížili.

Jak poznáte, že se žena cítí tak uvolněně, abyste mohl přejít ke svádění?

Žena je obvykle připravena na svádění po zhruba čtyřech až deseti hodinách vzájemného sbližování. Nikde není ale pevně dané pravidlo, které nám říká, kdy přijde ten vhodný okamžik.

Třetí past: Výčitky kupujícího

Výčitky kupujícího se objeví, když si člověk něco koupí jen na základě chvilkového pocitu a později toho nákupu lituje. Stejně tak to platí u žen, které se o vás zajímají a zajdou moc brzy příliš daleko. V tu chvíli sice uspokojí svou žádostivost a sexuální vzrušení, ale pak jen lituje toho, co provedla, a má z toho špatný pocit. Pro svou metaforickou podobu se tohle chování nazývá výčitky kupujícího.

 

 

 

Související články...

  prevzato
  Chybný postup při svádění ženy - ...
  V prvním díle jsme si pověděli o tom, že při svádění ženy je nutné dodržet určitý postup. Jinak hrozí velká pravděpodobnost, že při svádění neuspějete. Dnes si povíme o druhé chybě při ...

  prevzato
  Chybný postup při svádění ženy - ...
  Pokud chce muž ženu svést, musí postupovat v určitých krocích. Jednoduše řečeno nejprve by měl ženu zaujmout, potom se s ní blíže seznámit, a teprve pak ji svádět. Možná to víte intuitivně a zdá se ...

42%
PŘEDCHOZÍ  PŘEDCHOZÍDALŠÍ  DALŠÍ
Počet komentářů: 2 (poslední ze dne 19. 12. 2013 23:11:58)
posledni komentare  "Chybný postup při svádění ženy - Tlačíte přiliš na pilu (3)"
Alangor Alangor 19.06.2008 14:51
Preskoceni faze janek 19.12.2013 23:11
Číst vybrané  |  Číst všechny  |  Přidat názor
nejlepsi clanky
Šest velkých chyb při svádění

V tomto článku se budeme zabývat šesti zásadními chybami v procesu seznamování. Tyto chyby jsou ...
dots
Na co ženy myslí při sexu

Také občas přemýšlíte, co se asi honí v hlavě té usměvavé krásce ze zadní ...
dots
Balení na ulici (40)

Lucka, 20 let, Studentka Další video s Kubou v hlavní roli. V létě jsme byli s Kubou v knihovně a cestou na tramvaj (v ...
dots
nejlepsi videa
play
Lenka: Na ulici telefon nedávám

Shlédnuto: x | Komentářů: 8
dots
play
Důvěrně (4) Seznamování

Shlédnuto: x | Komentářů: 17
dots
play
Martina: Jsem v sexu pro každou špatnost

Shlédnuto: x | Komentářů: 10
dots
prave leti
http://www.svadeni.cz/files/uploaded/Gif/Feromony%20pro%20mu%C5%BEe%20diskuze.gif Feromony pro muže 1,5 ml

Vysoce koncentrovaný feromon vyrobený v ČR speciálně pro České muže. Náš Feromonový ...

Naše cena: 890,- Kč
Původní cena: 1100,- Kč
dots
http://www.svadeni.cz/files/uploaded/Gif/Feromony%20pro%20%C5%BEeny%20Andro%20vita.gif Feromony pro ženy

Při našem testování nám tento feromon určený pro ženy vyšel jako jediný skutečně ...

Naše cena: 870,- Kč
Původní cena: 1000,- Kč
dots
http://www.svadeni.cz/files/uploaded/Gif/Velk%C3%BD%20penis%20jak%20zvet%C5%A1it.gif Malý penis? Vyřešeno!

Andro-penis získal Evropskou atestaci CE, je klasifikován jako zdravotní pomůcka 1.typu.

Naše cena: 1800,- Kč
Původní cena: 2315,- Kč
dots
http://www.svadeni.cz/files/uploaded/1-zlato_pojd_na_to_thumb_large.jpg Sexy kočka v každou chvíli

Erotické prádlo pro radost nebo dárek. Luxusní značkové za šokující cenu..

Naše cena: 340,- Kč
Původní cena: 660,- Kč
dots
http://www.svadeni.cz/files/uploaded/1-zlato_pojd_na_to_thumb_large.jpg Jak sbalit holku, nebo ženu? Návod..

Nevíte jak oslovit a o čem se bavit? Pozor na některé chyby!

Naše cena: 300,- Kč
Původní cena: 400,- Kč
dots
RSS Svadeni.cz, server o seznamování, svádění a balení
Copyright © 2006 - 2019 Všechna práva vyhrazena
Kontakt | Reklama | Podmínky používání | Podpořte svadeni.cz | Spřátelené weby | RSS | Mapa stránek
Designed By: BPstyle - Graphic studio
Created By: Jaroslav Poliak