Obavy z trestu

Naše podvědomí hraje při svádění až příliš velkou roli v náš neprospěch. Pokud nejste typický alfa samec, potýkáte se především se strachem z neúspěchu. Následkem tohoto strachu jste pak nervózní. Víte ale, z čeho tento strach plyne? Z toho, že vás ostatní ukamenují!

Stalo se vám už někdy, že jdete po ulici, a doslova se na vás lepí pohledy dívek? Zezačátku se vám to možná líbí, zdá se vám prima být středem pozornosti. Ale za několik minut začnete být nervózní. Proč se na mě tak dívají? Není snad něco v pořádku? Začnete se nervózně upravovat a přemýšlíte, kam byste nejraději zmizel. Začínáte panikařit, neboť vám vaše podvědomí vysílá chaotické signály.

Proč se to děje

Na tuto otázku lze odpovědět jednoduše - nejste alfa samec. Alfa samec (jinak též „rozsévač semene") je člověk, kolem kterého se soustřeďuje pozornost lidí. On ji úmyslně vyvolává třeba již svým zevnějškem. Vy víte, že vás sledují pohledy spousty žen.

Zároveň ale také víte, že kolem vás je mnoho alfa samců, kteří kontrolují situaci. To, že znervózníte, je tedy přirozený pud sebezáchovy. Bojíte se toho, že vás tito alfa samci vyřadí ze společnosti. Že na vás ukážou prstem a všichni ostatní se na vás vrhnou.

Vím, že tento výklad zní poněkud šíleně. Je však třeba říci, že se jedná o pozůstatky instinktů z pravěku. Viděli jste někdy dokument o volně žijících divokých zvířatech? Pokud žijí ve smečkách, páří se samicemi vždy pouze ten nejsilnější jedinec. Pokud by se pářil jiný, bude rozsápán. Tato ztráta by však vedla k oslabení celé smečky. Daný jedinec se se samicí nespáří už jenom proto, že by tím narušil blaho společnosti. Zájmy jedinců jsou vždy podřízeny zájmu společnosti. Tento zvířecí pud bohužel přežívá i v nás a znesnadňuje nám život.

Jaké to má důsledky

Důsledky nervozity snad ani nemá cenu připomínat. Pakliže si podvědomě myslíte, že vaše jednání není v zájmu společnosti, nemůžete nikdy působit sebevědomě. Nejvíce se to projeví na té části komunikace, kterou nejméně ovládáme - na nonverbální komunikaci. Bohužel právě nonverbální komunikace má majoritní podíl na našem úspěchu nebo neúspěchu. Nejhorší dopady v této oblasti jsou:

  • odmítavý postoj (překřížené ruce, křečovité sevření)
  • ztráta očního kontaktu
  • tiky v očích
  • stahy svalstva ve tváři
  • omluvný úsměv

Co s tím

Univerzálním řešením většiny problémů je trénink. Jakmile si vaše mysl uvědomí, že na vás žádná vyšší autorita neukáže se slovy: „On se opovážil“, budete mít o dost lehčí práci.

Zapomeňte při balení žen na to, že máte nějaký společenský statut. Znám spoustu páru, kdy je žena hezčí, chytřejší, má bohatší rodiče, a je výše společensky postavená než muž. Přesto on sbalil ji.

Nenechte se ovlivňovat těmito pudy. Jediné nebezpečí, které nám dnes hrozí, je to, že neuspějeme. Jsme v 21. století.

Pozor na okliky

Typickou chybou nepříliš zkušených svůdců, kteří se chtějí vyhnout nervozitě, je hledání různých oklik. Já sám si moc dobře pamatuji, když jsem v šestnácti letech chtěl oslovit o rok mladší dívku, která mi delší dobu dávala jasné signály svého zájmu. Jednoho dne jsem se konečně odhodlal ve frontě na obědy. Postavil jsem se k ní bokem a pozdravil jsem ji. Ona se trochu zasmála a také pozdravila. Onen smích mne však tak vyvedl z míry, že jsem předstíral, že vyřčený pozdrav patřil někomu jinému. Šlo o to, že jsem se nebál tolik jí samotné, jako spíš lidí stojích všude okolo mě. Kdybych neuspěl, mohli si ze mě dělat legraci. Zároveň to i ona mohla někde „rozkecat." Kdybych byl tehdy alfa samec, toto by mne vůbec netrápilo.

V mém případě jsem celou situaci od začátku špatně vedl. Půl roku jsem jí nedokázal ani pozdravit, a když jsem se k tomu konečně odhodlal, tak to bylo na velmi špatném místě, mluvil jsem k ní bokem, třásl se mi hlas a dělal jsem nervózní pohyby. Všem těmto faktorům byste se měli vyvarovat, chcete-li být úspěšní. Ve skutečnosti s nimi totiž váš podvědomý strach nevyřešíte, ale naopak ho ještě podpoříte. Budete neustále sledovat okolí s tím, jestli vás nesleduje „náčelník kmene."

Jak přeprogramovat podvědomí

Jestliže chcete přenastavit své podvědomí, lze toho docílit s velkými problémy. Pokud nejste přirozeně alfa samec, měli byste alespoň pochopit jeho cíle a metody svádění. Díky nim získáte větší přehled o tom, jak se lze chovat v určitých situacích. Některé vám blízké postupy můžete zahrnout do svého svádění.

Komentáře