Vzrušivost českých žen

Ženy se v rámci vzrušivosti zpravidla rozdělují do třech kategorií – první z nich se vzruší drážděním klitorisu, druhá drážděním pochvy a třetí kombinací dráždění klitorisu a pochvy. Existují však i ženy, které necítí žádné sexuální vzrušení.

Pro většinu mužů je vzrušení a posléze i orgasmus ženy známkou kvalitního sexuálního výkonu. Jak však odhalil průzkum, ne vždy se ženě daří vzrušení a posléze i orgasmu dosáhnout. Takové ženy často vyvolávají v mužích tajné naděje, že právě oni budou ti první, kdo přivedou ženu do nebe. Pokud jste někdy v takové situaci byli, nevěště hlavu. Skutečně platí, že ne všechny ženy se milují rády a mohou dosáhnout orgasmu.

V tomto článku se podíváme na údaje týkající se vzrušivosti a orgasmické schopnosti českých žen. Údaje čerpám z roku 1998, avšak i tak lze tyto údaje brát jako stále platné. Průzkumy totiž neodhalili v této oblasti výraznější změny až na nárůst počtu žen s akutní sexuální poruchou.

Sexuální vzrušivost

Přibližně 38 % žen se vzruší drážděním klitorisu i pochvy, dále se 35 % žen vzruší pouze drážděním klitorisu, 13 % žen se vzruší pouze drážděním v hloubce pochvy, 9 % žen se vzruší drážděním poševního vchodu a 5 % žen necítí žádné vzrušení.

Všimněme si, že v součtu jsou téměř tři čtvrtiny všech žen schopny dosáhnout vzrušení prostřednictvím dráždění klitorisu. Rozhodně tedy tento malý bod slasti během předehry nevynechejte.

Dále si všimněte, že každá dvacátá žena není schopna dosáhnout vzrušení.

To je poměrně vysoké číslo, a pokud jste během svého života měli hodně partnerek, možná jste na nevzrušitelnou ženu narazili. Nemusíte si myslet, že jste tehdy zklamali. Pokud běžně ženu vzrušíte, byla vina pravděpodobně na její straně.

Orgastická schopnost

Nejčastěji ženy uváděly, že dosahují orgasmu ve většině styků nebo dokonce vždy. Početné jsou však i skupiny žen, které uvádí orgasmus v polovině nebo v menší polovině styků. Spíše výjimečná je pak situace, kdy žena orgasmu při styku nedosáhne.

Nejčastěji ženy uvádí, že při souloži zažijí jeden orgasmus (64 %). Méně obvyklá (27 %) je pak situace, kdy žena zažívá více orgasmů. Zbytek tvoří ženy, které orgasmus při souloži nemívají.

Ženy, které během styku prožívají více orgasmů, byly dotázány na počet orgasmů. Nejčastěji pak uvedly 3 orgasmy během styku. Jen pro zajímavost, nejvyšší odpověď na tuto otázku byla 30 orgasmů během jedné soulože. Výherkyni gratulujeme.

Délku svého orgasmu ženy odhadly průměrně na 17,31 vteřin. Odpovědi žen se pohybovaly v rozmezí 1 – 180 vteřin, přičemž vysoké hodnoty byly spíše výjimečné.

Kdybychom si na základě zjištěných údajů měli vytvořit „průměrnou ženu“, měla by tato žena jeden orgasmus ve většině styků, přičemž by tento orgasmus trval přibližně 17 vteřin. Ženu bychom vzrušili drážděním klitorisu i pochvy. No, nevím jak vy, ale z mých zkušeností to docela sedí. Problém osobně spatřuji v délce orgasmu, resp. je otázkou, od kterého místa začátek orgasmu počítat. Je to od místa nejvyšší citlivosti? Nebo od místa, kdy i při přerušení stimulace již žena orgasmus prožije? Každá žena na tuto otázku odpověděla podle toho, jak orgasmus chápe ona sama. Proto je možné, že rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší odpovědí není v intenzitě zážitku, ale spíše v chápání orgasmu.

Sexuální poruchy

Ze všech žen, které se účastnily výzkumu, odpovědělo 17 %, že mělo někdy v životě sexuální poruchu. Tento údaj je relativně stálý, avšak poměrně rapidně vzrostl počet žen, které sexuální poruchou trpí v současné době.

Nejčastějším problémem žen jsou bolesti či nepříjemné pocity při souloži. Na druhém místě je nemožnost dosahovat orgasmus a na třetím místě je snížená chuť na sex. Všechny tyto problémy jsou zastoupeny co do počtu velmi podobně, rovněž se často kombinují.

Výsledky výzkumu

Pokud si shrneme data z jednotlivých částí výzkumu, přijdeme na to, že 5 % žen není nikdy schopno dosáhnout orgasmu. 8 % žen nedosahuje orgasmu v rámci partnerských aktivit a asi 9 % žen nikdy nedosáhne orgasmus při koitálním styku.

Sečteno a podtrženo, existuje v naší republice poměrně početná skupina žen, které nejsou vzrušivé či nedosahují během milování orgasmu.

Komentáře