Ženské myšlení (1)

Zatímco muži mají geneticky dané řídit se primárně rozumem, ženy se řídí emocemi. Pokud si muž tento rozdíl i s jeho následky neuvědomí, bude snadno podléhat ženským emocionálním stavům.

Všichni známe „překladové slovníky“ mezi mužskými a ženskými výroky, kdy žena řekne: „možná“ a myslí ano atd. Základním kamenem těchto slovníků není nic jiného, než prezentace rozdílu mezi mužským a ženským uvažováním. Zatímco muž bere konverzaci striktně vážně a bojí se, aby neřekl nějakou pitomost, pro ženu nehraje samotný proud slov až tak důležitou roli. Proto se snadno stane, že žena řekne výrok, kterým podle mužského významu myslí úplně něco jiného. Tedy, jeden výrok z úst ženy může mít mnoho významů.

Ono totiž nezáleží na tom, co řekla, ale jak to řekla.

Logický a emocionální přístup

Vyrovnaný muž řeší problémy ve svém okolí pomocí logiky. Tedy, když zmáčkne tlačítko na televizním ovladači a televize se nezapne, bude předpokládat, že jsou vybité baterie. Je to pro něj logický podnět k tomu, že je potřeba baterie vyměnit.

Žena řeší problémy emocionálně.

Pokud se jí stane, že se televize nezapne, zkusí to ještě několikrát. Posléze změní úhel a opět začne mačkat tlačítko pro zapnutí televize. Pokud se jí po nějaké době skutečně podaří tímto způsobem televizi zapnout, řekne si, že ovládač byl porouchaný. Pokud se jí televizi nepodaří zapnout, bude reakce záviset na jejím psychickém stavu. Může vstát a televizi zapnout ručně nebo také může prohodit ovladač oknem s tím, že je to křáp.

Všimněte si rozdílu v přístupu. Muž zjistí, že to nejde, a hledá řešení k nápravě. Žena zjistí, že to nejde, a po stém pokusu to v ní vyvolá různě silnou emocionální reakci.

Emocionální potrava

Aby se mohl muž správně psychicky vyvíjet, potřebuje na své logické podněty i logické odezvy. Bude-li ovladač po výměně baterií fungovat bez problémů, znamená to, že úsudek o vybitých baterií byl správný.

Ženy potřebují ke správnému vývinu emocionální odezvy. U ovladače byla zmiňovaná odezva třeba vztek, kvůli kterému ovladač letěl z okna. (V dnešním technickém světě to mají ženy holt těžké, neboť pro ovládání většiny přístrojů je třeba logika. Některé ženy tento problém vyřešily – povídají si s elektronikou, nejčastěji s počítačem či mobilním telefonem.)

Čím méně se ženě dostává emocionální odezvy, tím více se jí snaží získat. Pokud je vaše žena sama doma, určitě víte, o čem mluvím. Taková žena se pak snaží vyvolat emocionální odezvu za každou cenu. Přitom existuje jednoduchý způsob, jak si naplnit svoji emocionální potřebu – hádka. Ženy se hádají, protože chtějí od vás odezvu. Je jedno, jestli kladnou nebo zápornou. Někteří muži se naučili krásnou věc – na hádku nereagují nijak. Jsou naprosto klidní. To samozřejmě vyburcuje ženu ještě k větším hádkám a k osobním útokům. Jakmile ani to nezabere, najde si žena něco, co jí emocionální odpověď poskytne. Většinou jde o výrazné zvukové signály, např. rozbíjení skla, práskání dveřmi apod. Teprve až je emocionální hlad ženy uspokojen, nastává příměří.

Problém mužů je, že si neuvědomují nutnost poskytovat ženě emocionální odezvu. Na tomto problému ztroskotává značná část dlouhotrvajících vztahů. Žena emocemi přemýšlí, cítí, miluje…

Atraktivita

V minulém odstavci jsem uvedl důležitý fakt – žena miluje emocemi. Tedy, atraktivní pro ni je ten člověk, který v ní dokáže emoce vyvolat. Rozlišujeme přitom emoce kladné a záporné. Kladné jsou dlouhotrvající a méně výrazné. Záporné jsou výrazné a krátkodobé. Z toho plyne velmi důležitá poučka, u které se doporučuji pozastavit a popřemýšlet nad ní.

Nejatraktivnější jsou pro ženy ti muži, kteří v ženě dokázali vyvolat nejvíce emocí, kladných i záporných zároveň. Aby se žena do muže zamilovala, musí jí muž poskytnout i záporné emoce!

Co z toho plyne? Velmi jednoduchá věc – budete-li pro ženu dělat první poslední s vidinou vytvoření kladných emočních vazeb, nesbalíte ji. Stanete se jejím kamarádem.

Bude-li žena mít na vás pouze záporné vazby, bude vás nenávidět. Pokud však v této nenávisti je i kladná emocionální vazba, bude vás milovat. Nemusí se tak stát hned. Jestli záporné emoce výrazně převažovaly, bude potřeba počkat, až trochu opadnou.

Zde tedy leží odpověď na to, proč ženy milují „parchanty.“ Hodní hošíci je zkrátka nepřitahují, protože jim neposkytují dostatečnou emocionální potravu (v psychologii bychom použili termín aktivace).

S touto myšlenkou spolupracují všechny uznávané balící techniky. Všimněte si, že skutečně jsou nejúčinnější ty, které si dávají za cíl vytvořit kladné i záporné emocionální pouto (viz techniku škádlení).

Komentáře