Vnitřní hra (4) - Strach ze sexuality

Viděl jsem spousty kluků i mužů (včetně sebe samého), kteří si už už mohli zasouložit anebo započít hezký vztah s nějakou dívkou, která evidentně byla nažhavená, ale oni akorát dál vyprávěli zábavné historky, popř. dívku různě popichovali, strkali a lechtali a… dívka odešla. Důvod? Neprojevili ve správný čas své erotické úmysly s ní. Tohle však není jen trapná chyba ze špatného odhadu situace. Problém je mnohem hlubší.

Tématem tohoto článku je strach ze sexuality – jedna z nejčastějších příčin neúspěšnosti Hodných chlapců u žen.

Že by hodný chlapec neměl sexuální touhy? Ovšem, že je má! Ale stydí se za ně a neví si s nimi rady, obzvláště v situaci, kdy mu o nějakou slečnu jde. V hloubi duše považuje sex za cosi nemístného, špinavého, hrubého a nepřipouští si, že by ta úžasná dívka, po které touží, mohla mít také nějaké sexuální potřeby.

Když si ale pročtete nějaké ženské časopisy, romány atp., nepochybně dojdete k závěru, že ženy velmi potřebují doteky, hlazení, líbání a rozhodně i sex jako takový. A nechtěná sexuální askeze je dokáže dostat do velmi nervózních nebo depresivních stavů. Žena je skrznaskrz sexuální bytostí, nikoli křehkou nevinnou květinou, jak ji mnozí muži vidí.

Nabízí se otázka, jak je možné, že věříme takovým zavádějícím idejím. Jistěže z toho můžeme obvinit naši kulturu, ovlivněnou křesťanskou doktrínou, že všechno tělesné je nízké a špatné. To je vysvětlení logické, nikoli však dostačující. Důkladnější vysvětlení nám poskytne až ponoření se do hlubin nevědomí na základě Freudova učení.

Prvním a nejdůležitějším sexuálním objektem je vždy naše matka. Tak to prostě je, marná sláva. Jenže od jistého věku nám začne obvykle silně překážet otec a naše vlastnicko erotické potřeby začnou být nebezpečné. Ve fantazii se vytváří strach z kastrace. Při normálním vývoji to malý chlapec vyřeší tak, že se identifikuje s otcem a následně se vrhne do poznávání světa. Jenže od druhé světové války moc mužů průběžně slábne a otcové už nejsou, co bývali. Mnohdy se pořádně není s kým identifikovat a fixace na matku přetrvává. Sexuální pohnutky vůči vlastní matce však jsou cosi nepatřičného. Tento hluboký rozpor je vyřešen rozdělením sexuality na dva proudy - něžnost a smyslnost. Něžnost je akceptovatelná, smyslnost nikoli a je proto tvrdě potlačena.

Chlapec si později počíná stejně u dívek, které se mu líbí. Své smyslné sexuální potřeby nesmí projevit, protože by to vyvolalo nelibost a zavržení, proto je pro jistotu skryje i před sebou. Může však projevit něžnou stránku sexuality, což také dělá. Jenže něžnost a smyslnost jsou dvě stránky téže mince a jedno bez druhého je jak vůz bez koně. A žena bývá obvykle brzy znuděná. Blízkost bez vzrušení v ní evokuje - víte co - impotenci nebo homosexualitu.

Přechod z kamarádské do intimní fáze (tj. políbit ji) je pro někoho úkol srovnatelný s přeplaváním kanálu La Manche. Z nevědomí se ozývá dávný strach, že bude za svou opovážlivost „vykastrován“. Nejdůležitější je v tomhle nahlédnutí toho, že strach se vlastně netýká oné dívky, ale matky. Teď vám již žádné reálné nebezpečí nehrozí (maximálně ostuda). A následně je třeba si svou přirozenou mužskou sexualitu znovu uvědomit a plně prožít! Uvedu pár tipů, jak toho docílit.

Náměty k nápravě:

  • Zkuste si následující cvičení z Bioenergetiky. Postavte se s nohama rozkročenýma v šíři pánve, kolena lehce pokrčená, uvolněná. Váhu těla rozložte na celá chodidla. Uvolněte hýžďové svalstvo, horní část držte zpříma. Pánev předkloňte dopředu a zakloňte dozadu, přičemž prohněte záda v bederní a křížové oblasti. Při předklonu se zhluboka nedechněte, při záklonu vydechněte. Pohyby doprovázejte hlubokými zvuky a tóny, které postupně zesilujte. Cvičte minimálně minutu, dokud vám to bude působit potěšení, pokud možno každý den. Schválně, co se stane. (Více cvičení na podporu energie najdete v uvedené knize.)
  • Tantrická cvičení
  • Taneční kurzy (hlavně latinskoamerické tance).
  • Erotické filmy (ne porno) a literatura (Mým favoritem je Milenec Lady Chaterlyové od D.H. Lawrence.)

Velmi hezkou praktickou přednášku o podpoře mužské sexuality měl také na nedávné konfenci (CSD 2009) Smoothdoc (nejspíš bude k dostání na videu).

Literatura:

FREUD S.: Sebrané spisy, Praha, Psychoanalytické nakl., 1996
HOFFMANN, R., GUDAT, U.: Bioenergetická cvičení, Praha, Portál, 2003
Obrázek: RÖHRIG, C.-W.: Marnost (Röhrig Tarot), Praha, Synergie, 2001

Komentáře